EL-RASYAD
Islamic Junior High School

Pendaftaran Peserta Didik Baru

Tahun Pelajaran 2024/2025

Data Siswa

Data Nilai Rapor

Isi tabel secara lengkap dengan nilai puluhan.

Mata Pelajaran Kelas V
*Semester 1 *Semester 2
Bahasa Indonesia
Matematika
IPA

Data Nilai Rapor